Home

  Het Project   Resultaten   De werkplaats   Producten   Nieuws   Kinderen   Sponsoring   Gastenboek   De Stichting   Contact   Foto's

Sponsoring van Tuma Viela

 Hartverwarmend
Het is hartverwarmend om te mogen ervaren hoe Tuma Viela gaat leven in de harten van vele mensen.
Wij zijn dankbaar voor hun steun en de giften die ze overmaken. Het is een geweldige stimulans voor Ellen en haar team om door te zetten.

 

 
 
 Links
Ghana.startpagina.nl
Rommelmarkt Leek
Mamamini
Inverko Plastics
Vps International
Ghana G8
Oecomenische Vieringen Groningen
Protestantse Gemeente Heerenveen
 
 
 
 
 
 

Helpt u Tuma Viela helpen?

Tuma Viela zet zich in voor mens en milieu in Tamale met concrete doelen en met zichtbare resultaten. 

Tuma Viela is geheel afhankelijk van periodieke of incidentele bijdragen en/of donaties. Dit houdt in dat continu wordt gezocht naar mensen en/of organisaties die een financiële bijdrage willen leveren om de activiteiten mogelijk te maken.  

Wij vragen U om ons te helpen met een financiële bijdrage, een donatie of een gerichte sponsorbijdrage.
U kunt dit doen door: 

Een periodieke bijdrage.
Het belang van structurele inkomsten is voor onze organisatie die volledig afhankelijk is van giften en/of donaties van enorm belang. Zonder regelmatige inkomsten heeft het project Tuma Viela een onzekere toekomst. En dat willen wij nu juist voorkomen.
Wilt u ons helpen? Dat kan door een maandelijkse bijdrage of een bijdrage per kwartaal over te maken op de bankrekening van de stichting Adwuma Ye. 

Een éénmalige gift.
U kunt ook een éénmalige gift overmaken op onze bankrekening. U mag er zeker zijn dat wij met elk bedrag heel blij zijn. Ook kunt u er van op aan dat alle giften volledig ten goede komen aan het Tuma Viela project.  

Voor bedrijven.
Bedrijven en/of maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om ons project te steunen. Evenals voor privé personen kan dat door ons te steunen via periodieke giften of het overmaken van een éénmalig bedrag. 

Een sponsorbijdrage.
Voor een bedrijf of organisatie is er ook de mogelijkheid om één of meer van onze activiteiten gericht te steunen. Dit door het adopteren van een deelproject, zoals het geven van de voorlichting op scholen. Ook het onderhoud van de werkplaats of het salaris van een gehandicapte medewerker komt voor gerichte sponsering in aanmerking. Helpt u ons? Hieronder ziet u een aantal suggesties. Hebt u behoefte aan meer informatie, laat het ons weten.

ANBI status.
De stichting Adwuma Ye is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en zij heeft de voor goede doelen belangrijke ANBI status.
Dit betekent dat bijdragen van een donateur, giften en/of sponsorbijdragen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Dit uiteraard binnen de daarvoor geldende regels van de belastingdienst.

Hoe maakt u een gift of bijdrage aan ons over:
Het bankrekeningnummer waarop u een bijdrage kunt overmaken is:
ING bankrekening
NL56INGB0005154756 ten name van: Stichting Adwuma Ye.

Vermeld s.v.p. bij een eenmalige donatie: "Eenmalige donatie Tuma Viela".
Waneer u periodiek iets wilt doneren vermeld dan s.v.p. de periode; bijvoorbeeld: "Maanddonatie Tuma Viela" wanneer het om een maandelijkse bijdrage gaat.

Verder zouden wij het erg op prijs stellen wanneer u ons naast de donatie een mailtje stuurt met uw adresgegevens en eventueel aanvullende informatie over de periode waarover u wilt betalen bij een periodieke donatie of een specifieke bestemming die u in gedachten heeft voor uw donatie.
U kunt in de mail ook uw vragen of wensen met betrekking tot een donatie kenbaar maken. U kunt uw mail sturen naar
: info@adwuma-ye.com

Het IBAN nummer voor internationale betalingen uit andere landen dan Nederland is:
IBAN nummer: NL56INGB0005154756
De BIC / SWIFT-code is: INGBNL2A


Informatie
Wij hopen dat de informatie op de website u een goed beeld geeft van het project Tuma Viela en dat dit voor u en voor veel andere mensen en organisaties aanleiding zal zijn ons te helpen. Daarnaast zou het fijn zijn als u de “link” naar onze website naar uw familie, kennissen en vriendenkring wilt doorsturen.

 

 
 Lokale inbreng
Wij vinden het van groot belang dat Tuma Viela op termijn een structurele plaats krijgt in de Ghanese samenleving en dat een deel van het project uit locale middelen wordt gefinancierd. Ellen besteedt veel energie aan pogingen het project in de locale structuren te verankeren en bijdragen van de Ghanese overheid en gouvernementele instellingen te verwerven