I love Tamale I keep it clean ....


Nieuwsbrief januari 2017
Tuma Viela



“I… LOVE… TAMALE… I… KEEP… IT… CLEAN…”

Jemilla spelt de woorden langzaam een voor een die op het label staan van haar nieuwe schooltas. Ze kijkt me vragend aan en leest het nog een keer… Iets vlotter nu, dus lijkt het meer op een zin en dringt de betekenis tot haar door. “Wat kun jíj er aan doen om Tamale schoon te houden in dit nieuwe jaar?” vraag ik haar...  “I will sweep!” zegt ze. En zo wil Salma voortaan alles in de vuilnis bak gooien, Wunam zegt zijn huis schoon te maken, Osman gaat het onkruid wieden, Ismael zegt dat hij voortaan al zijn eten zal opeten en niets meer weg zal gooien, Hamida wil ook vegen en het afval verbranden en Ziyaad declameert een zin uit een schoolboekje denk ik door gewichtig te roepen: “We should not throw rubbish on the street!”

Per 1 januari van dit nieuwe jaar dragen alle producten die we bij de werkplaats Tuma Viela maken een label: I LOVE TAMALE I KEEP IT CLEAN! En dat is inspirerend! De boodschap is persoonlijker dan het hier alom bekende  KEEP GHANA CLEAN! Dan kun je altijd nog met je vinger naar een ander wijzen en de verantwoording bij die ander leggen maar nu gaat het om IK, om MIJ!
De kinderen vinden het prachtig!
Ieder kind dat het label wil dragen vragen we wat hij of zij wil doen om Tamale schoon te maken en te houden en de antwoorden tekenen we op in een groot boek.
Honderden kinderen hebben zo al plechtig hun handtekening in de vorm van een vingerafdruk achter hun goede voornemens gezet en daarom gaan wij een hoopvol 2017 tegemoet!
Zeggen en doen zijn natuurlijk twee heel verschillende dingen maar de nieuwe labels op al onze producten gaan via de schooltas, via de bodywarmer, de petten en al die andere producten zíchtbaar de stad door en iedereen wordt er zo steeds weer aan herinnert!

2017 wordt hopelijk ook het jaar van samenwerken met andere organisaties hier in Tamale die zich bezig houden met afval en het milieu.
We kunnen en willen het niet alleen…

Ik moet vaak denken aan het verhaal dat een oude man mij ooit hier vertelde met in zijn hand een veger die bestaat uit honderden lange dunne twijgjes. Hij trok er eentje tussen uit en brak die eenvoudig doormidden…Toen probeerde hij in één keer de hele veger doormidden te breken wat echt onmogelijk is… Een mooi staaltje van SAMEN STAAN WE STERK! wat we hier zo graag willen bereiken!

Mamuru, 8 jaar oud is een poosje stil nadat ik hem de vraag gesteld heb wat híj zal doen om Tamale schoon te houden… Dan zegt hij dapper dat hij alles in de open riolen zal vegen totdat het schoon is! Ik vul in gedachte de rest van het plaatje in: Die raken dus verstopt, er zal water in blijven staan wat een heerlijke, stinkende broedplaats is voor de malaria mug met alle gevolgen van dien…
Ik glimlach naar hem en zeg dat het beter is om het bij elkaar te vegen en dan naar de afval containers te brengen… Hij knikt en kijkt een beetje onzeker nu naar de tas die ik nog steeds in mijn hand hou alsof hij hem met zijn antwoord verspeelt heeft… Ik steek hem die lachend toe en zeg! 
Good luck Manuru! Try your best! Keep Tamale Clean!