Januari 2018   Bezinning

De voorlopige doorstart van Tuma Viela vindt plaats in de bijgebouwen van onze nieuwe 'New Cooking Bag' werkplaats waar ook 'RCC' is gevestigd. Nu zitten we met zijn drien onder n dak... En dat werkt tot nu toe prima!
Gek he, dat je iets past echt opmerkt als je er niet dagelijks meer mee te maken hebt... Zo valt ons de rust zo op, geen gedreun van de nabijgelegen maalderij, geen opgedrongen gesprekken die je wel moet aanhoren omdat groepen mensen onder je raam aan het werk zijn of de hele morgen -zolang daar schaduw is- bij elkaar zitten te kletsen...
Ik zie de rust bij Haruna, die niet overal meer op hoeft te reageren en wat heerlijk om weer gewoon deels buiten te kunnen werken in de schaduw van de mooie bomen in onze compound!
Hamdia en ik zitten nu ook weer bijelkaar en het is afgelopen met onze dagelijkse tientallen telefoontjes over en weer toen we nog apart van elkaar zaten... Zomaar met elkaar face to face te kunnen praten is een luxe die we nu extra waarderen!
We zien wel hoe het verder gaat lopen met Tuma Viela... Alles staat nog open, maar we genieten in ieder geval van dit moment!